You teach, we grade.
Al uw aandacht op doceren, niet op administreren

Introductie

Het beoordelen van open vragen of essays vergt veel meer tijd dan meerkeuze vragen. Echter leren studenten meer door zelfstandig antwoorden te formuleren. Hierbij wordt ook de stof beter getoetst en krijgt de docent meer informatie over welke onderwerpen extra aandacht behoeven. Door de huidige schaalgrootte van het aantal studenten is het voor docenten vaak lastig om frequent en goed middels open vragen te toetsen, dit zit hem niet zozeer in het toetsen zelf, maar in de beoordeling van deze toetsen. Hieraan komt door het gebruik van Andromatics software een einde. Onze Codas module stelt de docent in staat om in een fractie van de tijd open vragen te beoordelen. Daarnaast bevat de Codas module fraude detectie, hetgeen bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij open vragen, maar ook bij bijvoorbeeld de beoordeling van werkstukken of thuisopdrachten. Codas werkt zo snel en makkelijk dat al bij de beoordeling van 50 studenten een significante tijdwinst kan worden gerealiseerd. Bij aantallen die hoger zijn dan 100 studenten is de tijdwinst zeer groot en dient de docent 200 of meer studenten te beoordelen dan is de besparing spectaculair! (zie onderstaande tabel voor de te behalen tijdwinst in uw situatie). Voorwaarde om de Codas software te kunnen gebruiken is dat de te beoordelen toetsen/teksten/opdrachten in een digitaal formaat beschikbaar zijn.

Revolutionair

Onze programmatuur maakt het mogelijk om openvragen, essayvraagstukken en opdrachten te beoordelen en te becijferen.

Effectief

Docenten kunnen hun aandacht besteden aan het doceren. De persoonlijke overdracht van kennis en informatie van docenten kan zo veel mogelijk plaatsvinden, omdat de docent niet bezig is met het persoonlijk beoordelen van toetsen en/of opdrachten.

Efficiënt

Er kunnen meer toetsen en vragen aan studenten worden gesteld, maar de netto tijd die noodzakelijk is om deze te beoordelen zal gelijk blijven. Hierdoor wordt steekproef in de kennis van uw studenten groter en dus de betrouwbaarheid beter.

Tijdwinst

Verdeel uw tijd en aandacht op de manier waar de belangen liggen. Laat het leeuwendeel van het nakijkwerk uitvoeren/verrichten door onze Codas programmatuur, maar wel met uw beoordeling.

Eerlijk & Eenduidig

Het beoordelen van teksten, opdrachten en antwoorden is tijdrovend, dat is dan ook de reden dat dit werk vaak wordt verdeeld onder diverse personen, dit kan leiden tot discrepanties en verschillen in de beoordeling.

Eenvoudig

Door de makkelijke stap voor stap wizard in onze Codas programmatuur kan iedereen er binnen een oogwenk mee werken en dus direct starten met het geautomatiseerd digitaal beoordelen van de antwoorden en/of opdrachten met uw beoordeling conform uw visie.

CODAS wit_site_edit

BEKIJK DE VIDEO

Een korte demonstratie video van hoe de Codas software u kunt helpen met het nakijken en beoordelen van de proefwerken en opdrachten van uw studenten (in ontwikkeling).

CODAS wit_site_edit

Brochure

Alle info die u nodig heeft kort samengevat in een overzichtelijke brochure (in ontwikkeling).

CODAS wit_site_edit

Presentatie

Bekijk onze Codas productpresentatie.

CODAS Productpresentatie

Ons Team

 • Testimonial

  René Schipper

  Managing Partner en Hoofd Marketing & Sales

  About René Schipper

  Drs. Ing. H.R. Schipper. Na het afronden van zijn Atheneum middelbare schoolopleiding heeft hij achtereenvolgens de studies Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam en Business Administration aan de Erasmus universiteit met succes afgerond. Naast zijn studie is René werkzaam geweest in een commerciële retail omgeving, om na afronding van zijn studies als business consultant in verschillende rollen te acteren om vervolgens in 2009 zijn eigen bedrijf te starten als adviseur en interim-manager. In 2014 is René managing partner geworden bij Andromatics, om hier richting te geven aan het bedrijf op het vlak van de Marketing & Sales.

 • Testimonial

  James De Mulder

  Managing Partner en Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling

  About James De Mulder

  MSc. J.R.H. De Mulder. Na het afronden van zijn Atheneum middelbare schoolopleiding is hij cum laude afgestudeerd in de cognitieve psychologie. Naast zij studie is hij werkzaam geweest in een commerciële retail omgeving, om na zijn studie een rol als business analist te vervullen. In 2014 is James managing partner geworden bij Andromatics, waar hij sturing geeft op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de software.

 • Testimonial

  Hans Gerritsen

  Managing Partner en hoofd ontwikkelaar

  About Hans Gerritsen

  Ir. H. Gerritsen. Na het behalen van zijn VWO diploma studeerde hij Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft met een masterspecialisatie in signaalbewerking voor telecommunicatie. Sinds 2007 is hij werkzaam in de ICT sector als C++ softwareontwikkelaar. Sinds 2014 is hij werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen als lead ontwikkelaar voor de NS verkoopautomaat. Binnen Andromatics is Hans softwareontwikkelaar voor de Codas applicatie.
 • Testimonial
  Richard De Mulder, Emeritus hoogleraar Informatica en Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Als bedenker en mede-ontwikkelaar van het Codas nakijk- en fraudecheckprogramma ben ik wellicht wat bevooroordeeld. Maar ik heb gigantisch veel tijd bespaard bij het nakijken en checken van opdrachten en werkstukken. Over de jaren: vele weken, zoniet maanden!

 • Testimonial
  Mr. Helen Gubby, Rotterdam School of Management, Erasmus University, www.rsm.nl/people/helen-gubby/

  I personally believe that the best way to test university students is open question exams, not multiple-choice questions, with CODAS I now have the time to do so!  

 • Testimonial
  Mr. Roel Pieterman, School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam,

  Het gebruik van Codas spaarde naar schatting bijna twee weken, zo’n 75 uur nakijktijd. Had dit alles zonder Codas gekund? Neen, dat was veel te veel werk geweest!

 • Testimonial
  Simone de Vries, Docent Marketing & Sales, Hogeschool Inholland

  Besparing gerealiseerd doordat er minder assistenten nodig zijn. Normaal heeft een vakgroep 3 assistenen, deze assistenten worden voor een groot gedeelte benut om nakijk werk te verrichten. Door het gebruiken van de Andromatics software kon onze vakgroep 40.000,- euro per jaar besparen.

Treed in contact met ons

Contact Adres

Heemraadssingel 134
3021 DJ, Rotterdam
Nederland

Contactgegevens

+31(0)6 50 276 626
r.schipper@andromatics.nl