FAQ

Hieronder volgt een korte lijst met de meest gestelde vragen (FAQ – Frequently Asked Questions). Staat uw vraag er niet bij, stel deze dan gerust. Neem voor meer informatie over Andromatics en Codas contact met ons op.

Wat is Andromatics en Codas?

Andromatics is een bedrijf dat software maakt en levert aan scholen, universiteiten en opleidingsinstellingen. De Codas-software stelt docenten in staat om examens en opdrachten digitaal op zeer efficiënte wijze te beoordelen en te becijferen. Het betreft hier een revolutionair product: het was eerder niet mogelijk om open vragen met een computer na te kijken.

Waar komt de naam Andromatics vandaan?

De naam valt uiteen in twee delen. “Andro” staat voor menselijk, de beoordeling vindt namelijk nog steeds door een mens plaats. “Matics” staat voor de geautomatiseerde manier waarop dit plaatsvindt.

Wat kost het gebruik van Codas-software?

Hierover kunt u het beste contact met ons opnemen. Op deze manier kunnen wij een klant- en vraagspecifieke aanbieding voor u maken.

Hoe snel bent u gewend aan de Codas-software?

De eerste paar keren dat er gewerkt wordt met de software zal de docent, ondanks het gebruiksgemak, de werking van het programma onder de knie moeten krijgen. Gedurende deze periode zal er nog steeds sprake van tijdwinst zijn, echter is deze beperkter. Zodra een docent de programmatuur in de vingers heeft zal de werking snel zijn en zal er een aanzienlijke kostenbesparing zijn, zie hiervoor de grafiek op de website.

Is het mogelijk om ook tentamens te waarderen zonder dat een docent een beoordeling doet?

Nee, dat kan de software niet. De software is er juist om een docent te ondersteunen. Ondanks de slimme software is de inbreng van de docent van essentieel belang.

Waarom is het zoveel minder werk om opdrachten na te kijken met Codas? Het programma gaat toch uit van de beoordeling door de docent zelf?

Het programma maakt een rangorde van de opdrachten naar kwaliteit aan de hand van een relatief klein aantal voorbeelden en tegenvoorbeelden. In totaal worden er – als het totaal aantal na te kijken opdrachten groot is – slechts een relatief klein aantal nagekeken. Het programma helpt bovendien bij het kiezen van de na te kijken opdrachten. Ook eerder nagekeken opdrachten kunnen hierbij van dienst zijn.

Is het ook mogelijk hele tentamens, dus handelend over verschillende onderwerpen met Codas na te kijken?

Als het tentamen geheel verschillende onderdelen bevat en zeker als die onderdelen elkaar dan inhoudelijk overlappen geniet het de voorkeur de onderdelen apart  na te kijken. Het is verstandig hier bij de administratieve inrichting van de tentaminering rekening mee te houden. Anders moeten de opdrachten achteraf in stukken geknipt worden.

Hoe groot of hoe klein (in aantal woorden) moeten de opdrachten zijn om ze te kunnen nakijken met Codas?

Het programma is primair ontworpen met het oog op omvangen van ca. 100 tot enkele duizenden woorden.

Wat als twee of meer verschillende docenten/beoordelaars dezelfde opdracht willen nakijken? Komen er dan toch verschillende beoordelingen uit?

Codas kan apart gebruikt worden voor de beoordeling door verschillende beoordelaars. Even goed kan Codas gebruikt worden om door dezelfde beoordelaar opdrachten te laten nakijken op meerdere verschillende aspecten. Drie verschillende beoordelaars en/of aspecten kunnen door Codas grafisch in beeld worden gebracht voor eventuele analyses.

Werkt Codas via het web (via de browser) of is het een lokaal programma?

Op dit moment is er uitsluitend een lokaal geïnstalleerd product verkrijgbaar. Wel wordt er momenteel gewerkt om ook een web-based applicatie beschikbaar te stellen voor onze klanten.

Is het ook mogelijk opdrachten na te kijken zonder tussenkomst van een docent?

Nee, Codas heeft altijd voorbeelden (van goede opdrachten) en tegenvoorbeelden (van minder goede opdrachten) nodig.

In hoeverre behoudt de docent de controle over de resultaten?

Volledig. De computer neemt de docent veel werk uit handen, maar of een bepaald antwoord correct is (of juist foutief) is nog steeds volledig afhankelijk van de input van de docent.

Wat als er in één opdracht verschillende varianten worden behandeld, kan Codas dit dan ook aan?

Als de uitwerkingen niet gesplitst zijn, leidt dit bij gebruik van Codas tot een geringere nauwkeurigheid. Het is aan te raden hier vooraf rekening mee te houden.

Kan Codas ook wiskundige formules nakijken?

Voor het nakijken van opdrachten met (veel) wiskundige formules zijn er andere hulpmiddelen met wiskundige “intelligentie”.

Hoeveel werk is het om de opdrachten in een vorm te gieten die voor Codas gewenst is?

Codas kan diverse documentformats aan. Bij de voorbereiding is het gewenst ervoor te zorgen dat een van de mogelijke formats wordt aangeleverd (bijvoorbeeld: Word, Notepad, PDF, txt, etc).

Hoe gemakkelijk is het om de resultaten te vertalen naar een gebruikelijk format van examenlijsten?

Codas kan de resultaten in verschillende formaten uitvoeren, zo ook in een spreadsheet vorm.

Hoe zijn de reacties van leerlingen en studenten?

Studenten blijken weinig problemen te hebben met Codas. Ook nadat zij hun beoordelingen hebben ontvangen wordt er gewoonlijk niet meer, eerder minder, ‘geklaagd’ dan met puur handmatige beoordelingen.

Hebben coördinatoren of toezichthoudende docenten iets aan Codas?

Toezichthouders kunnen de resultaten gemakkelijk inzien. Daarnaast kunnen zij achterhalen of bepaalde opdrachten er in positieve of negatieve zin uitspringen.

Zoeken we nieuwe collega’s?

Op dit moment niet, maar het staat u altijd vrij om een gemotiveerd CV op te sturen.