FAQ

Hieronder volgt een korte lijst met de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, stel deze dan gerust. Neem voor meer informatie over Andromatics en Codas contact met ons op.

Wat zijn Andromatics en Codas?

Andromatics maakt nakijk-software voor scholen, universiteiten en opleidingsinstellingen. De CODAS-software stelt docenten in staat om examens en opdrachten digitaal op zeer efficiënte wijze te beoordelen en te becijferen. Het betreft hier een revolutionair product: het was eerder niet mogelijk om open vragen met een computer na te kijken.

Waar komt de naam ‘Andromatics’ vandaan?

De naam valt uiteen in twee delen. “Andro” staat voor menselijk. De beoordeling vindt namelijk nog steeds door een docent plaats. “Matics” staat voor de geautomatiseerde manier waardoor het nakijk-proces wordt ondersteund.

Wat kost het gebruik van CODAS-software?

Hierover kunt u contact met ons opnemen via de telefoon of het contactformulier. Op deze manier kunnen wij een klant- en vraagspecifieke aanbieding voor u maken.

Hoe gebruiksvriendelijk is de CODAS-software?

Ondanks het gebruiksgemak van het programma leveren wij bij iedere aankoop een korte training. Dit zorgt ervoor dat de docent zo snel mogelijk het maximale uit CODAS kan halen.

Is het ook mogelijk om tentamens te waarderen zonder tussenkomst van een docent?

De docent speelt altijd een rol bij de beoordeling. Dit doet hij door CODAS te ‘leren’ hoe opdrachten beoordeeld moeten worden. Deze betrokkenheid zorgt er tevens voor dat de docent controle heeft over het beoordelingsproces.

Waarom gaat het beoordelen met CODAS zo snel? Het programma heeft immers toch beoordelingen van de docent nodig?

Het programma maakt een rangorde van de opdrachten naar kwaliteit aan de hand van een relatief klein aantal voorbeelden en tegenvoorbeelden. In totaal worden er – als het totaal aantal na te kijken opdrachten groot is – slechts een relatief klein aantal nagekeken. Het programma helpt bovendien bij het kiezen van de na te kijken opdrachten. Ook eerder nagekeken opdrachten kunnen hierbij gebruikt worden.

Hoe groot of hoe klein (in aantal woorden) moeten de opdrachten zijn om ze te kunnen nakijken met CODAS?

CODAS is primair ontworpen met het oog op opdrachten van ca. honderd tot enkele duizenden woorden.

Hoe gaat CODAS om met verschillende beoordelaars?

Naast de functionaliteit om in razend tempo opdrachten na te kijken, maakt CODAS het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de consistentie van de beoordelingen tussen meerdere beoordelaars.

Werkt CODAS via het web of is het een lokaal programma?

Op dit moment is er uitsluitend een lokaal geïnstalleerd product verkrijgbaar. Echter, er is een web service in ontwikkeling die het mogelijk maakt opdrachten na te kijken met gebruik van een zogeheten ‘portal’ waar opdrachten geupload worden.

Kan CODAS ook wiskundige formules nakijken?

Voor het nakijken van opdrachten met (veel) wiskundige formules zijn er andere hulpmiddelen die wiskundige “intelligentie” bezitten.

Wat voor documentsoorten kunnen door CODAS verwerkt worden?

CODAS kan diverse documentformats aan. Denk hierbij aan Word, Notepad, PDF, txt enzovoorts.

Hoe gemakkelijk is het om de resultaten te vertalen naar een gebruikelijk format voor examenlijsten?

CODAS kan de resultaten in verschillende vormen exporteren, zo ook in een spreadsheet vorm.

Hoe zijn de reacties van leerlingen en studenten?

Studenten blijken weinig moeite te hebben met het geautomatiseerd nakijken van examens en opdrachten door CODAS. Ook nadat zij hun beoordelingen hebben ontvangen wordt er gewoonlijk niet meer, eerder minder, ‘geklaagd’ dan bij puur handmatige beoordelingen. Dit komt door de consistentie en daarmee de eerlijkheid in de beoordeling die CODAS veroorzaakt.

Hebben coördinatoren of toezichthoudende docenten iets aan Codas?

Toezichthouders kunnen de resultaten gemakkelijk inzien. Daarnaast kunnen zij achterhalen of bepaalde opdrachten er in positieve of negatieve zin uitspringen.

Zoeken we nieuwe collega’s?

Op dit moment niet, maar het staat u altijd vrij om een gemotiveerd CV op te sturen.